ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πλυντήριο πιάτων - συμβουλές

Για να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων μας για περισσότερα χρόνια , πρέπει να τηρούμε πιστά τα ακόλουθα βήματα: ...

Πλυντήριο ρούχων - συμβουλές

Για να επιμηκύνουμε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου ρούχων που χρησιμοποιούμε πρέπει να ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1) Πριν τοποθ...

Χαμηλή ψύξη του ψυγείου σας το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι ίσως παρατηρήσετε ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στο ψυγείο σας δεν ψύχονται όσο θα επιθυμούσατε. Αυτό οφείλεται στους παρακ...

Μεταφορά οικιακού ψυγείου

Κατά τη μεταφορά του οικιακού σας ψυγείου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η θέση τοποθέτησης και μεταφοράς πρέπει να είναι σε όρθια στάση γιατ...