ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πλυντήριο πιάτων - συμβουλές

Για να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων μας για περισσότερα χρόνια , πρέπε...

Πλυντήριο ρούχων - συμβουλές

Για να επιμηκύνουμε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου ρούχων που χρησιμοποιούμε πρέπει να ακολουθού...

Χαμηλή ψύξη του ψυγείου σας το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι ίσως παρατηρήσετε ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στο ψυγείο σας δεν ψύχονται όσο θα ...

Μεταφορά οικιακού ψυγείου

Κατά τη μεταφορά του οικιακού σας ψυγείου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η θέση τοποθέτησης και μεταφ...